x exe Mams Munkin Seudun lehdessä – Mams – Parempi elämä kotona

Toimimme pääkaupunkiseudulla | Soita arkisin klo 9-16
050 381 4608 Länsi-Helsinki, Länsi-Vantaa ja Espoo

MunkinSeuru-artikkeli72Tämä Mams artikkeli on julkaistu myös Kallio lehdessä ja Rööperi lehdessä

Mams auttaa kotona asuvia ikäihmisiä

Kotona asuminen kannattaa sekä yksilön, että yhteiskunnan kannalta

Senioripalvelu Mams on tarjonnut ikäihmisiä auttavaa palvelua viime keväästä saakka. Kysyntää palvelulle on ollut paljon, ja yrittäjä Merja Mäntylä uskoo, että vastaavanlaisia yrityksiä tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan yhä enemmän.

– Yhteiskunnallinen ilmapiiri on muuttunut kotona asumista suosivaksi. Yhä useampi ikäihminen haluaa asua kotona. Kotona asuminen on myös yhteiskunnallisesti parempi vaihtoehto, sillä se tulee hoitolaitoksia ja sairaaloita halvemmaksi, Mäntylä kertoo.

Yhteiskunta auttaa verotuksella

Mäntylä on työskennellyt yrittäjänä yhdeksän vuoden ajan, tarjoten lähinnä kotisiivouspalveluita. Mams- nimen alla työskentelee hänen lisäkseen toinen yrittäjä, molemmat toimivat oman yrityksensä nimissä.

– Se mitä aikaisemmassa työssä huomasin oli, että kotipalvelulle on suuri kysyntä. Ja kysyntä on vain lisääntymään päin, Mäntylä sanoo. Hän on itse tällä hetkellä yrityksensä ainoa työntekijä, mutta lisää väkeä on tarkoitus palkata, jos ja kun liiketoiminta laajenee. Mäntylän toimialuetta on tällä hetkellä Länsi-Helsinki, Espoo ja Kauniainen.

– Koska olemme rekisteröity sosiaalipalveluiden tuottaja, ei palveluistamme tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Kotipalvelun saa lisäksi mukaan kotitalousvähennyksiin, joten kokonaisuudessaan pystymme tarjoamaan edullista palvelua, Mäntylä kertoo.

– Yhteiskunnan tuki verotuksen muodossa on todella merkittävää. Kunnilla on myös hyvin tarkat kriteerit sille, mitkä yritykset pääsevät rekisteröidyksi sosiaalialan palveluiksi.

Palkitsevaa työtä

Senioripalvelu auttaa käytännössä ikäihmisiä niissä toimissa, joissa he tarvitsevat jonkun toisen ihmisen apua. Näitä ovat esimerkiksi kaupassa käynti ja ylipäätään ulkoilu.

– Käyn päivän aikana tavallisesti lahden asiakkaan luona, riippuen siitä kuinka pitkistä keikoista on sovittu. Käytän asiakkaita kaupassa ja juttelen heille. Todella palkitsevaahan tämä työ on, näkee kuinka paljon käynnit merkitsevät ikäihmisille, Mäntylä sanoo.

Senioripalvelun tilaajina toimivat useimmiten vanhuksen läheiset. Lisätyövoimaa Mäntylä ei ole vielä palkkaamassa, mutta hänellä on jo selvä kuva siitä, minkälainen henkilö sopii yritykseen.

– On tietysti ensiarvoisen tärkeää, että on kiinnostunut ihmisten auttamisesta ja ikäihmisten hyvinvoinnista. Varsinaista koulutusta tähän ei vaadita, kaikki asiat ovat sellaisia, joita voin itse opettaa työntekijälle, Mäntylä kertoo. Omalta koulutukseltaan hän on filosofian maisteri (psykologia, sosiologia ja liiketaloustiede). Lisäksi Mäntylällä on LCF Life Coach -valmentajan tutkinto.

Kodin valmistelu tärkeää

Mäntylän yritys keskittyy vanhusten ulkoiluttamiseen, eikä tarjoa esimerkiksi siivouspalveluja tai ikäihmisten kotien saneerausta.
Hänen mielestään kotona asuvan vanhuksen kannattaa kuitenkin hyvissä ajoin varmistaa, että koti on asuttavassa kunnossa vielä vanhempanakin.

– Oma koti on monelle tärkeä ja rakas paikka. Tietynlainen esteettömyys on tärkeää kotona asuvalle ikäihmiselle, jotta siellä pääsee
liikkumaan vaikka rollaattorin kanssa. Kotiin on myös saatavilla kaikenlaisia apuvälineitä kuten kaiteita, Mäntylä sanoo.