x exe Serviceavtal och kostnad – Mams – Bättre liv hemma

Toimimme pääkaupunkiseudulla | Soita arkisin klo 9-16
050 381 4608 Länsi-Helsinki, Länsi-Vantaa ja Espoo

Presentation och serviceavtal

Då kunden eller anhörigen planerar att använda hemtjänster kommer vi gärna och berättar närmare om vår service. Vi anser att det är viktigt att kunden på förhand lär känna producenten av tjänsterna. Vi bokar tid och går tillsammans igenom behovet av hjälp och vilken syfte de planerade tjänsterna har. Mötet och presentationen är gratis åt kunden och förpliktar inte till något.

Om presentationen leder till avtal om att börja använda våra hemtjänster gör vi tillsammans en serviceplanering och skriver under serviceavtal. I seviceplanen definieras bl.a. syften med de planerade tjänsterna och i serviceavtalet definieras det vilka åtgärder skall tas för att uppnå dessa syften. Serviceavtalet kan kunden avsluta när som helst.

Kostnad

Vi vill betjäna kunden flexibelt och erbjuder hemtjänster 1-5 gånger i veckan. Ett besök kan vara t.ex. tre timmar. Vid behov kan antalet av besök i veckan och mängden av timmar per besök ökas eller minskas.

Som registrerad producent av privata sociala tjänster kan vi erbjuda service utan moms till de kunder som är berättigade till denna tjänst. Pris per timme utan moms innan hushållsavdrag är 36 €. Våra kunder kan också utnyttja hushållsavdrag. Pris per timme efter hushållsavdrag är 18 € (årssjälvrisken har inte räknats med). Vår pris per timme innehåller också kilometer- och övergångsersättning. Mera information om hushållsavdrag www.skatt.fi.

rollaattori300

Vi svarar gärna på frågor per telefon!